perjantai 21. elokuuta 2015

Satunnaisia sanakirjahuomioita

Tämä kirjoitus käsittelee otsikonsa mukaisesti erinäisiä satunnaisia mutta omalla tavallaan kiinnostavia sanakirja-asioita. Hieman vastaavia aiheita olen sivunnut jo toisaalla.

Carl Darling Buckin teos A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages: A Contribution to the History of Ideas (1949) koostuu listoista siitä, millä sanalla jokin asia eri indoeurooppalaisissa kielissä ilmaistaan. Hakusanat on luokiteltu aihepiireittäin (esimerkiksi "The Physical World in Its Larger Aspects", "Mankind: Sex, Age, Family Relationship" ja "Animals"). Sanalistojen yhteydessä on kommentteja sanojen levinneisyydestä, alkuperästä ynnä muusta. Merkitys 'tanssia' ilmaistaan indoeurooppalaisissa kielissä seuraavan taulukon mukaisilla sanoilla:


Kuten näkyy, sanaa ei ole tämän listan mukaan tavattu muinaisiirissä (Ir.). Buck kommentoi asiaa seuraavasti:
There was apparently no dancing in ancient Ireland (cf. O'Curry 2.406 f.).
Tämä on tietysti merkille pantavaa, koska irlantilaiset ovat tänä päivänä kuuluisia perinnetansseistaan. (Zarathustralaiset eivät ole, joten avestan kohdalla vastaava maininta ei ole tarpeen.) Historiallisten kielten tapauksessa kannattaa toki olla varovainen tehtäessä johtopäätöksiä sen perusteella, että jotain sanaa tai käsitettä ei säilyneissä teksteissä tavata, mutta muinaisten irlantilaisten tanssimattomuus on ilmeisesti vahvistettu muistakin lähteistä. Kyse siis tuskin on esimerkiksi siitä, että muinaisiirin kirjoittajat olisivat pitäneet tanssimista jotenkin sopimattomana ja siksi kaihtaneet sen mainitsemista kirjallisissa lähteissä, mikä voisi sekin johtaa sanan esiintymättömyyteen leksikografisissa yhteyksissä.

Vaikka jokin ruma sana (enkä nyt tarkoita välttämättä tanssimista) esiintyisikin sanakirjan pohjalla olevassa aineistossa, voivat sanakirjantekijät päätyä enemmän tai vähemmän hassuihin ratkaisuihin materiaalinsa esittämisessä. Charlton T. Lewisin ja Charles Shortin toimittama A Latin Dictionary (1879), lempinimeltään "Lewis & Short", tyypillisesti kätkee säädyttömät merkitykset lyhenteen in mal. part. ja kirjallisuusviitteiden alle, mistä ei ole juurikaan hyötyä sellaiselle, joka yrittää selvittää, mitä jokin sana tarkalleen ottaen tarkoittaa. Oxford Latin Dictionary (1968 - 1982, korjattu painos 1996) on puolestaan periaatteessa asenteissaan hieman modernimpi, mutta jos sieltä yrittää etsiä eräässä aiemmassa kirjoituksessani mainitsemani sanan irrumare merkitystä, löytää seuraavanlaisen määritelmän:
irrumō ~āre ~āuī ~ātum, tr. inr-. [dub.] FORMS: irrim- A.Epig.39.162. To practice irrumatio on.
Tämä on melko hyödytön selitys, koska mikäli henkilö tietää, mitä verbistä johdettu tio-loppuinen substantiivi merkitsee, tietänee hän myös, mitä itse verbi merkitsee. Lopullisen ratkaisun voisi luulla löytyvän substantiivin irrumatio kohdalta, mutta näin ei olekaan:
irrumātiō ~ōnis, f. [IRRVMO+-TIO] The action of an irrumator.
Johtimella -tor muodostetut tekijäsanat ovat suunnilleen yhtä yleisiä ja läpinäkyviä kuin tio-päätteiset substantiivit. joten tämäkin määritelmä on käytännössä hyödytön. Vasta agenttinominin määritelmä katkaisee uhkaavan kierteen:
irrumātor ~ōris, m. inr-. [IRRVMO+-TOR] One who submits to fellatio.
Sana fellatio on kursivoitu, mikä merkitsee, että kyseessä on periaatteessa latinan eikä englannin sana, vaikka se on toki lainautunut sellaisenaan myös englantiin. Koska fellatio ei ilmeisesti esiinny klassisissa lähteissä, sitä ei löydy Oxford Latin Dictionarysta lainkaan. Verbi fellare tosin löytyy, merkityksessä 'to suck (milk); to suck the milk of' sekä johdannaismerkityksessä, johon viitataan vain luonnehdinnalla 'as a sexual perversion'. Tiedonjanoinen Catulluksen-lukija joutuu siis pahimmassa tapauksessa epätietoisuuteen. Tämä tapahtuu itse asiassa jopa siinäkin tapauksessa, että tuntee sanan fellatio merkityksen, sillä määritelmän sisältämä sana submit saattaa luoda mielikuvan, että irrumaattori itse olisi jotenkin passiivinen osapuoli, mikä ei oikein sovi asiayhteyteen (ks. Catullus 16).

Vertailun vuoksi ylempänä mainittu Lewis & Short antaa verbille irrumare ensisijaisen merkityksen 'to extend the breast to, to give suck' ilman kirjallisuusviitettä tai kovin ilmeistä etymologista perustetta, sillä sanan pohjalla oleva ruma l. rumen merkitsee 'kurkkua' tai 'ruokatorvea'. (Analogisesti ajatellen OLD:n mainitsema epigrafinen kirjoitusasu irrimare saattaa viitata myös toiseen ruumiinaukkoon, josta käytetään myös sanaa rima 'vako', mutta en tarkistanut, mitä lähteessä varsinaisesti lukee. Joka tapauksessa tietääkseni ainoa lähde sanan ruma merkitykselle 'rinta' tai 'nisä' löytyy hämäristä etymologioistaan tunnetun Varron teoksesta De agricultura 2,1 ja 2,11.)

Edellä mainitun tapaisiin alatyylisiin sanoihin viittaa jo aiemmin siteeraamani teoksen A Sanskrit-English Dictionary (1899) esipuhe, jossa Monier Monier-Williams puolustaa sanakirjansa sisältämiä rumia sanoja ja kertoo samalla hauskan anekdootin (xvi):
In regard to what may be thought a needless multiplication of indecent words and meanings, offensive to European notions of delicacy, I am sorry to say that they had to be inserted, because in very truth Sanskṛit, like all oriental languages, abounds with words of that character, and to such an extent, that to have omitted them, would have been to cut out a large percentage of the language. A story is told of a prudish lady who complimented Dr. Johnson on having omitted all bad words from his English Dictionary; whereupon he replied: 'Madam, it is true that I have done so, but I find that you have been looking for them.' In point of fact students of Sanskṛit literature cannot sometimes avoid looking for such words. Nor have I, except in rare instances, veiled their meaning under a Latin translation which only draws attention to what might otherwise escape notice.
Onko Oxford Latin Dicrionaryn ylempänä nähty fellatio esimerkki merkityksen kätkemisestä latinankielisen sanan taakse vai ei? Monier-Williams käyttää säännöllisesti latinankielisiä lainasanoja kuten anus, vulva ja penis niiden kotoperäisten vastineiden sijaan, mutta kyseiset lainasanat toki voidaan ajatella jo niin vakiintuneiksi, että kyse ei oikeastaan ole latinankielisistä käännöksistä. Ainoa tähän hätään löytämäni selvempi tapaus erään sanan häveliäästä välttämisestä on verbi yabh- 1. yabhati, jonka määritelmäksi annetaan lääketieteelliseltä kuulostavan käännöksen to have sexual intercourse ohella latinankielinen verbi futuere 'nussia, panna'.
Verbillä on myös desideratiivimuoto.
Sanakirjojen käytettävyyden kannalta olisi tietenkin toivottavaa, että selitettävän sanan rekisteri kävisi ilmi joko valituista käännösvastineista tai vähintään jostain erillisestä merkinnästä.

Edellisessä sitaatissa mainittu leksikografi Samuel "Dr." Johnson oli muutenkin huumorimies, kuten käy ilmi seuraavasta otteesta hänen kuuluisasta sanakirjastaan Dictionary of the English Language (1755):
LEXICO´GRAPHER. n. ſ. [λεξικὸν and γράφω; lexicographe, French.] A writer of dictionaries; a harmleſs drudge, that buſies himſelf in tracing the original, and detailing the ſignification of words.
(Lyhenne n. ſ. on 'nomen substantivum' eli 'substantiivi'.) Anglistipiireissä vähintään yhtä kuuluisa on seuraava vitsikäs määritelmä:
OATS. n. ſ. [aten, Saxon.] A grain, which in England is generally given to horſes, but in Scotland ſupports the people.
Vähemmän tunnettu tapaus on sanan patron määritelmä:
PA'TRON. n. ſ. [patron, Fr. patronus, Latin.] 1. One who countenances, ſupports or protects. Commonly a wretch who ſupports with inſolence, and is paid with flattery.
Tämä saattaa viitata Chesterfieldin jaarliin Philip Stanhopeen, jolta Johnson kyllä sai kymmenen punnan sijoituksen mutta koki tulleensa muuten kaltoin kohdelluksi.

On mielenkiintoista huomata, että fart ei ole "bad word" tai edes korkeakirjallisuudelle vieras, kuten sanan määritelmän yhteydessä olevasta John Sucklingin nokkelasta runositaatista käy ilmi:
FART. n. ſ. [fert, Saxon.] Wind from behind.
Love is the fart
Of every heart;
It pains a man when 'tis kept cloſe;
And others doth offend, when 'tis let looſe.
Loppusointupari close-loose vaikuttaisi olevan hieman ontuva. Voi olla, että runoilija on ajatellut sanat äännettäviksi niin, että ne rimmaavat, mutta luettuna nyky(standardi)ääntämykselläkin epäpuhdas riimi luo ikään kuin akustisen vastineen loppusoinnun muodostavien sanojen merkitysten kontrastille.

3 kommenttia:

 1. 1800-luvulla ja vielä 1900-luvun alkuvuosikymmeninä selvästi ajateltiin, että ne, jotka osaavat latinaa, ovat mieleltäänkin tarpeeksi kypsiä tietämään tällaisten asioiden nimet. Vielä Macdonell luettelee s.v. indriya sanan merkityksiä näin: a. belonging to, like or dear to Indra; m. companion of Indra; n. Indra's might; dominion; mighty deed; vigour, energy; semen virile; organ of sense.

  Verbin yabh Macdonell selittää sanoilla "have connexion with (a female)", ja desideratiivi on tietenkin "wish to have connexion with". Itse asiassa melko opettavaista englannin eufemismien kannalta.

  Mutta Whitney on sikäli paljon arempi kirjassaan Roots, että hän turvautuu suoraan latinaan. Yabh on 'futuere', ja jopa mih on 'mingere' (sanathat ovat itse asiassa kognaatteja).

  VastaaPoista
 2. Kävin Whitneyn Rootsin läpi, ja silmiini osuivat seuraavat viisi verbijuurta latinalaisin käännöksin:
  khud 'futuere'
  pāy 'cacare'
  mih 'mingere'
  yabh 'futuere'
  had 'cacare'

  Macdonell kääntää khudin 'thrust in', Monier-Williams taas 'to sport wantonly or amorously'. pāy MD & MW 'void excrement'; mih MD 'make water; emit semen', MW 'to void or pass urine', had MD:lta puuttuu, MW 'to evacuate, discharge excrement'. Āpte näkyy olevan melko lailla samoilla linjoilla MD:n ja MW:n kanssa. No, Whitneyhän oli yhdysvaltalainen, ja eikös siellä kainosteltu enemmän kuin viktoriaanis-edvardiaanisessa Britanniassa tai sen alusmaassa Intiassa? Āpte kääntää yabh-verbin "cohabit, have sexual intercourse with". Kuten sanoin, paljon hyviä vinkkejä englannin ilmaisua rikastamaan!

  Täytyy tosin myöntää, etten aivan tavoita latinan futuere-verbin tarkkaa tyylilajia antiikin Roomassa. Kuulostiko se tosiaan alatyyliseltä (nussia, hässiä) vai oliko lähempänä normaalityyliä? Ylätyylinen se ei kyllä missään nimessä voinut olla.

  Seuraavaksi pitäisi katsoa, miten Böhtlingk—Roth kääntää näitä; muistaakseni sielläkin oli latinaa saksan ohessa. Tätä pitäisi laajentaa kreikkaan ja selata LSJ:a läpi mielenkiintoisia sanoja silmällä pitäen. Esimerkiksi sopii λεσβιάζω 'do like the Lesbian women, Lat. fellare'.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jännä sinänsä, että vaikka alussa mainittu Buck olikin yhdysvaltalainen, hänen sanastossaan esiintyy fuck jo vuonna 1949. Futuere-verbin tyylilajin määrittely on kyllä mielenkiintoinen sosiolingvistinen kysymys, sillä pitäisi pystyä totamaan, mikä on ollut kieliaineksen tuottajien suhtautuminen paitsi itse asiaan, myös siitä käytettävään sanastoon. Vertailun vuoksi monet niistä sanoista, jotka Lexicon Linguae Finnicae (1826) ja sen edeltäjät listaavat, käsitetään nykyään äärimmäisen alatyylisiksi, mutta tuolloin ylätyylisempiä sanoja (siitin, emätin jne.) ei ollutkaan vielä keksitty, joten ei voida tietenkään erityisen järkevästi sanoa, että suomalaiset olisivat käyttäneet vain alatyylisiä sanoja.

   Poista