keskiviikko 14. elokuuta 2013

Suomenlinnan ruotsinkielisiä piirtokirjoituksia, osa 2

Suorana jatkona edelliselle kirjoitukselle käsittelen tässä kirjoituksessa Suomenlinnan Susisaaresta löytyviä eri-ikäisiä ruotsinkielisiä piirtokirjoituksia.

Saavuttaessa siltaa pitkin Susisaareen on vastassa paasi, johon on kaiverrettu seuraava teksti suomeksi ja ruotsiksi:
RUOTSINSALMI
17 9/7 90
SVENSKSUND
Paasi on pystytetty vuonna 1933 Ruotsinsalmen taistelun muistoksi, jossa Ruotsin laivasto sai murskavoiton Venäjästä Carl Olof Cronstedtin johdolla. Päivämäärä 9.7. on edelleen Suomen merivoimien muistopäivä. Cronstedtistä tuli myöhemmin Viaporin komendantti, ja hänen huono maineensa perustuu kansallisrunoilijamme popularisoimaan ajatukseen hänen syyllisyydestään Viaporin antautumiseen.

Vasemmalta löytyy Tykistölahtea suojaamaan rakennettu bastioni Wrede (B49), jonka nimi on kaiverrettu laattaan:
Bastion
Wrede.
'Bastioni Wrede.' Nimen takana lienee Henrik Jakob Wrede (1696 - 1758) tai hänen veljensä Fabian Wrede (1694 - 1768).

Suureen linnanpihaan vievän käytävän vasemmalla puolella on taulu:
SVEABORGS FÄSTNING
har år 1991 införts på
VÄRLDSARVLISTAN
som ett unikt minnesmärke över militär arkitektur.
I UNESCO:s konvention om skydd för världens
kultur- och naturarv fastställs sådana betydande
kultur- och naturarvsobjekt, som hela
mänskligheten gemensamt bör bevara.
Sama teksti on taulussa myös englanniksi ja suomeksi: 'Suomenlinnan linnoitus on vuonna 1991 liitetty maailmanperintöluetteloon ainutlaatuisena sotilasarkkitehtuurin muistomerkkinä. UNESCO:n yleissopimus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta määrittää sellaiset huomattavat kulttuuri- ja luonnonperintökohteet, joiden suojelu on koko ihmiskunnan yhteinen asia.' Koska Suomenlinna on maailmanperintökohde, on kaikenlaisten maisemaa pilaavien siltojen rakentelu sen ympäristöön erityisen ongelmallista.

Linnanpihan puoleisen suuaukon oikealla puolella on laatta, jossa on seuraava teksti:
Fr. H. af CHAPMAN
byggde i Sveaborg den segrande
SKÄRGÅRDSFLOTTAN
Tvåhundra år efter hans
Födelse
hedras hans minne
den 9 September 1921
af Det Fria Finland
Vasemalla puolella on vastaava, huomattavasti uudemman näköinen suomenkielinen laatta: 'Fredrik Henrik af Chapman rakensi Suomenlinnassa voittoisan saaristolaivaston, kaksisataa vuotta jälkeen hänen syntymänsä kunnioittaa hänen muistoansa syyskuun 9 p:nä 1921 Vapaa Suomi'. Ruotsinsalmen taistelun jälkeen Fredrik Henrik af Chapman (1721 - 1808) ylennettiin vara-amiraaliksi.
Efter GUSTAF III=s befallning och Egit utkast
Uprest M.DCC.LXXXVIII
At
I Fältherrens och Medborgarens spår
Lifva
Snillen at kunna- hjertan at vilja gagna Fäderneslandet
'Kustaa III:n kehotuksen ja oman luonnoksen mukaan pystytetty 1788, jotta sotapäällikön ja kansalaisten jälkeen eläisi nerous kyetä ja sydän haluta hyödyttää isänmaata.' Kustaa III (1746 - 1792) hallitsi Ruotsia vuodesta 1771 kuolemaansa asti. Hän esitteli vuoden 1772 hallitusmuodon, joka oli Suomessa voimassa aina vuoteen 1919 asti, ja kävi Venäjää vastaan Kustaan sotana tunnetun käytännössä tuloksettoman sodan, jonka ratkaisutaistelu ylempänä mainittu Ruotsinsalmen taistelu oli.
Här hvilar
Grefve AUGUSTIN EHRENSVÄRD
FältMarskalk Riddare och Commendeur af K=gl M=yts Orden
Omgifven af Sina Werk
Sveaborgs Fästning Armeens Flotta.
'Tässä lepää kreivi Augustin Ehrensvärd, sotamarsalkka, ritari ja hänen majesteettinsa ritarikuntien komentaja, töidensä, Viaporin linnoituksen ja armeijan laivaston, ympäröimänä.' Vanhanaikainen monikko kungliga majestäts orden viittaa serafiimiritarikuntaan, johon kuuluakseen tuli olla alkuperäisten sääntöjen mukaan ennestään jonkin toisen ritarikunnan komentaja.

Sinisen rakennuksen (B39) itäpäätyä vastapäätä on maassa kivi, jossa on teksti:
Bastion
Taube
'Bastioni Taube.' Kyseinen bastioni (B12) sijaitsee telakalla. Kivi lienee peräisin bastionin 1930-luvulla puretusta osasta. Bastioni on nimetty Vilhelm Ludvig Tauben (1690 - 1750) mukaan.

Bastion Taube

Paikallismajurin talon (B37) pohjoispäädyssä on laatta, jossa on sama teksti suomeksi, ruotsiksi ja venäjäksi:
HÄR FÖDDES
DEN 30 MAJ 1811
VISSARION BELINSKI
BERÖMD RYSK HUMANIST,
LITTERATURFORSKARE
OCH KRITIKER
'Täällä syntyi 30. toukokuuta Vissarion Belinski, kuuluisa venäläinen humanisti, kirjallisuudentutkija ja kriitikko.' Laatan alareunassa venäjänkielisen tekstin alla on vuosiluku 1987. Koska Vissarion Grigorjevitš Belinski (1811 - 1848), toisin kuin muut käsittelemissäni kirjoituksissa nimetyt henkilöt, on "kuuluisa", ei hänestä tarvinne kertoa tässä yhteydessä sen enempää.

Susisaaresta löytyy toki vielä linnoituksen rakentamisen ajaltakin peräisin olevia kirjoituksia. Susisaaren länsirannalla sijatsevan bastionin seinästä (B51) löytyy seuraavanlainen laatta:
Bastion
Polhem.
'Bastioni Polhem.' Bastioni on nimetty keksijä Christopher Polhemin (1661 - 1751) mukaan. Viereisen bastionin (B31) seinamässä on vastaava nimilaatta:
Bastion
Horleman.
'Bastioni Hårleman.' Nimen taustalla on arkkitehti ja yli-intendentti Carl Hårleman (1700 - 1753).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti